IMAGE Wat rest is herinnering: Achter de Poort in Weeshuis
woensdag 19 april 2017

Met regelmaat beweer ik dat toeval niet bestaat...

Ik plaatste kort geleden foto's op mijn website FotoCode.nl van het Nicolaasplantsoen, Jacobsplantsoen, Vicarystraat, Jacob van Opdorpstraat, Roelof de Manstraat, Arnoud Faastraat en Theodorus Zasstraat. Deze straten liggen in de wijk 'Achter de Poort'. De buurt zou worden gesloopt, en ik maakte documentair-achtige foto's met de wijk nog intact.

Al langer speelde ik met de gedachte die foto's online te zetten; aanvankelijk kon ik ze in mijn archief niet eens vinden want ik realiseerde me niet dat ze al in 2009 waren gemaakt.

Bij de bieb kwam ik vandaag de postkaart tegen die een tentoonstelling in 'ons eigen' Elisabeth Weeshuis aankondigt: Wat rest is herinnering gaat van 25 april t.e.m. 13 augustus 2017 foto's tonen van Go de Graaf. Zij legde de sloop vast in 2015. Uitgebreider informatie op de site van het Weeshuis. Een 'uitstap' kunnen we als CFC niet maken, het is dan meer een 'instap'....

Wat rest is herinnering - maar gelukkig hebben we de foto's nog.

Mooie site, overigens.

Vriendelijke groet,

KeesM

 

Read More...
IMAGE Armando Jongejan
zondag 16 april 2017

We hebben voor zaterdag 8 april een spreker uitgenodigd, Armando Jongejan. Voor het maken van de uitnodiging voor de leden heb ik moeite er achter te komen wat hij precies komt doen: een praatje houden en plaatjes laten zien, dat is wel duidelijk, maar er is ook een verhaal over ver weg en steeds dichter bij fotograferen en daar krijg ik niet echt de vinger achter. Afwachten maar.

foto: ArnoE

Met 41 leden in de zaal is het wel koddig dat Jongejan vertelt over de viermans-club waarvan hij lid is. Ze hebben daar al 27 jaar een ledenstop. Wij iets minder lang - en die staat op zeventig. Men is kritisch op elkaar; iets wat in een vriendenclub waar je elkaar van haver tot gort kent, misschien makkelijker gaat dan in een grote vereniging.

Jongejan praat gemoedelijk over de Royal Photographic Society (RPS) waar hij lid is van de Contemporary Group, de werkgroep die zich met hedendaagse fotografie bezig houdt. Hun leidraden bij het fotograferen zijn:

ideeën overbrengen denken stimuleren interpretatie aanmoedigen foto' s maken 'over' en niet 'van' een onderwerp.

Met zijn presentatie wil hij iets van die uitgangspunten op ons overbrengen.

Jongejan laat niet alleen zijn reis- en straatfoto's zien maar verklaart ook de techniek, en nog meer de omstandigheden waaronder de opnamen tot stand zijn gekomen. Hij toont ook foto' s waarover hij minder tevreden is en laat vervolgens zien waarom: de mindere opnamen en de betere alternatieven worden zonder schroom aan het publiek ter vergelijking aangeboden. Daar leer je toch meer van dan van een gelikte show, denk ik stiekem. Intussen jongleert hij vaardig met zijn sheets.

Jongejan repareert geen foto' s in de nabewerking, ze moeten al bij de opname goed zijn en dat vergt dat je goed kijkt. Bij hem ook geen gespiegelde foto's of ingrijpende bewerkingen, hij blijft dicht bij de klassieke doka-handelingen als contrastverbetering e.d. Flitsen bewaart hij voor absolute noodgevallen. Dit is een redelijk straight-photographer, concludeer ik.

Welk verhaal wil je vertellen? En wat kan je daar als beschouwer aan bijdragen, wat kan er duidelijk worden als je een goed vertelde foto goed bekijkt? Een optocht met de vlaggen half stok duidt op 4 mei, een versierde begraafplaats in het katholieke Polen gaat over 2 november: Allerzielen (Allerheiligen is op 1 november). Markten, stations en begraafplaatsen zijn locaties waar gewone mensen komen, liefst weg van toeristen. Probeer daar met een open blik te observeren zodat je fotografische kansen herkent.

Jongejan gooit er vragen tussendoor: je moet nadenken: ik heb dit wel gemaakt, maar is dit ook het beeld waar ik tevreden over ben? Doe na het maken van een foto een stap naar voren en kijk opnieuw, je bent dan geconcentreerder bezig en maakt vaak een boeiender plaat. Doe een stap opzij, naar voren et cetera. Jongejan maakt zijn straatfoto's met een 20mm groothoek, hij houdt niet van het bespieden van mensen met een teleobjectief. Met een groothoek kruip je vanzelf dicht op je onderwerp. Hij geniet van het contact met mensen, en nadat we gekozen hebben tussen New York en Istanboel zien we portretten van vriendelijke mensen, trotse ondernemers en welwillende voorbijgangers. Toestemming vragen doet hij zelden, en een openstaande deur beschouwt hij als uitnodiging tot binnenkomen.

Hij fotografeerde schoenmakers, schoenverkopers en sjouwers. In het Nederlands sprekt hij zijn onderwerpen toe, de toon van wat hij zegt brengt de intentie over. Uit de opnamen stelde hij verschillende series van vijf opnamen samen die hij ter vergelijking laat zien: vijf schoenmakers, vijf verkopers... en een uitgekiende mengeling, waarmee hij demonstreert hoe sterk je een serie kunt beïnvloeden als je van opzet verandert: het wordt opeens een heel ander verhaal.

Hij neemt ons mee naar een in eerste instantie niets-zeggende omgeving van een camping in Schotland. Lelijkheid troef. Wasbakken, leidingen, rare gebouwtjes, stukjes metselwerk. Nu zien we meer fotografen die lelijkheid bijna tot handelsmerk verheffen, maar Jongejan vertelt ons het verhaal er bij. Deze camping kwam hem wat vreemd voor, er was iets aan de hand met die gebouwtjes die je op een 'normale' kampeerplaats niet tegenkomt. Hij ontdekte dat de locatie in de Tweede Wereldoorlog een krijgsgevangenkamp was geweest voor Duitse en Italiaanse soldaten. Hij ging op zoek naar specifieke sporen en eindigde met de eigenaar van de camping, die een foto toont van de barakken in het kamp in oorlogstijd. Een serie van foto's die aanvankelijk weinig te vertellen had, krijgt op die manier lading en betekenis.

Jongejan pepert ons in dat je als amateur spekkoper bent als je tien goed foto's maakt per jaar. Want in tien jaar maak je er dus honderd, dat is een boek vol met goede foto's. Oei, we maken er soms honderden op een dag.

Dan verschijnt een sheet met het titelgedicht van een bundel van K.Schippers over goed kijken:

... Read More...
IMAGE Bondsfotowedstrijd in cijfers
vrijdag 07 april 2017

De Culemborgse Fotoclub Lek en Licht heeft fraai gescoord bij de Bondsfotowedstrijd 2017. Waar we al enkele jaren in de gegoede middenmoot eindigden, komen we nu op de 12e plaats. Oorspronkelijk de 13e, maar nadat bleek dat FC Rotterdam twee eerder ingezonden foto’s in de selectie had opgenomen, viel die club alsnog uit de top. Twaalf, dus.

We zullen in een van de volgende CFC-bijeenkomsten onze foto’s nogmaals bespreken en ook de andere inzendingen onder de loep nemen: wat maakt dat deze foto’s (althans in de ogen van de jury) ‘goed’ zijn?

Intussen heb ik de sticker-winnende foto’s en die van de topclubs geïnventariseerd. In welke genres speelt zich de BFW af en hoe zit het anderszins met de keuze van de fotografen en de jury?

De Bondsfotowedstrijd in cijfers

De scores voor de BFW 2017 heb ik vergeleken met die van vorig jaar. Ik heb ze geteld aan de hand van alle prijswinnende clubs en stickerwinnaars, waarvan de foto’s op de website van de Fotobond zijn geplaatst. In 2016 waren dat er 42 stuks, 2017 steeg dat aantal tot 190.

Het gaat dus niet om het totale deelnemersveld dat in 2017 maar liefst 1740 inzendingen groot was.

Neem alles met een korrel zout en een schepje ironie, het gaat 'om de aardigheid'.

GENRE

Let op: dit is nog de minst betrouwbare van de vergelijkingen omdat de indeling in genres volstrekt arbitrair is. Wat is bijvoorbeeld een architectuurfoto en wanneer wordt dat een stadslandschap? Ligt de nadruk op de omgeving of op de mensen die daarin acteren? Ik doe mijn best bij het kiezen… In ieder geval zijn er verschuivingen zichtbaar.

In 2016 viel in totaal ±59% van de winnende foto’s in het genre Mens (portret, lichaam, naakt, activiteit).

In 2017 was dat totaal in het genre Mens ongeveer 47%, een opvallende reductie. Portretten vormen niettemin altijd nog ±37% van de winnende foto’s.

Waar ik over de BFW 2016 nog constateerde dat architectuur, topographics en landschap allemaal vrijwel kansloos waren, blijkt nu dat architectuur ±12% van het totaal aantal winnaars omvat en (stads)landschap ±15%. Die categorieën zijn dus terug van vér weggeweest. Het genre Topographics is nog steeds niet populair met 1%; Abstract scoort 4% en Plant&Dier 8%. *)

FORMAAT

liggend 67% (was 45%), staand 12% (was 17%), en vierkant 21% (was 38%). Het liggende formaat herovert terrein op het vierkant van 2016.

KLEURGEBRUIK

Onder volledige kleur versta ik: niet al te zeer gemanipuleerde kleuren. Het kan dus zijn dat een fotograaf een wat monochrome **) kleurstelling in zijn onderwerp kiest, zonder dat hij kleuren manipuleert: dat scoor ik onder 'volledig kleur'. Pas als ik vermoed dat wat harder aan de schuifjes getrokken is, noem ik iets ‘gereduceerde kleur’.

We zien wat méér kleur (gereduceerd of volledig) ten koste van zwart-wit. De conclusie van de BFW-jury van 2017 “We zagen een revival voor zwart-wit” begrijp ik dan ook niet, ik zie juist natuurgetrouwe kleur in onze foto’s terugkomen. Zie echter de volgende paragraaf:

SPECIALE BEWERKINGEN

Vlekkerig achtergronden met roest/schimmel/stucwerk-achtige structuren komen vrijwel niet meer voor.

Het aantal collodium-achtige bewerkingen (origineel of fake) is zeer gering: het aantal blijft ver achter bij het aantal dat ik in de bladen zie, waar deze nostalgische golf nog lang niet over is.

Ik weet niet of het komt door het vrijgeven van de NIK-collection door Google, maar het aantal ernstig met filters bewerkte foto’s neemt toe; ik taxeer bijna 30% van het totaal. Ik zie nogal veel HDR-effecten en foto’s op de rand van schilderijtjes. Veel zwart-wit-foto’s zijn zwaarder bewerkt en contrastrijker gemaakt dan we vroeger in de doka deden (of konden...).

De nog steeds in bladen populaire lange belichtingstijden die romig-witte zeeën en melkachtige watervallen tot gevolg hebben, of mensen veranderen in schimmen, raken in de BFW uit de mode.

Zware ensceneringen die verder gaan dan een eenvoudige opstelling/aankleding voor een portret omvatten ±6% en montagewerk ±5%, al is dat laatste een grote gok omdat je van bijvoorbeeld de Read More...

IMAGE Bijeenkomst 8 april
vrijdag 24 maart 2017

Extra Algemene Ledenvergadering
Op 8 april 2017 vindt tijdens de gewone bijeenkomst een extra ALV plaats ter benoeming van de bestuursleden.

Gastspreker Arno Jongejan
Het belangrijkste deel van de bijeenkomst van 8 april is natuurlijk voor onze gastspreker Armando Jongejan. Armando werkt in series. Hij bouwt zijn presentatie op uit beelden die je ver weg schiet – en gaat steeds dichter bij huis. In het tweede gedeelte van zijn inleiding gaat het om foto's binnen 5km van je huis. Verdere toelichting vind je in dezelfde agenda.
Op het programma staan verder:
de Open Monumentendag, de uitstap naar het Honigcomplex van 20 mei en de start van de themagroep
Portret.

En verder:
- Ik adviseer iedereen, maar vooral degenen die de Jaarvergadering van 18 maart hebben gemist, het verslag goed te lezen. We hebben een goede discussie gehad over het jaarprogramma die gevolgen heeft. Verder hebben we gesproken over de portretsessie in de Gelderlandfabriek, die met het Project Portret een vervolg krijgt.
- De belangrijkste conclusie was wat mij betreft, dat iedereen actiever moet worden! Ik herinner me een oude vergelijking tussen de CFC en Albert Heijn: bij een vereniging kun je niet alleen maar consumeren - je moet ook vakken vullen!
- Vul het formulier in over het Lustrumfeest. De Activiteitencommissie heeft informatie nodig voor de voorbereiding; zie de mail van 20 maart.
- Op 18 maart werden exemplaren van de Zomerspecial 2016 van ZOOM ter beschikking gesteld, geregeld door Marcel Borgstijn. Gelet op de gevoerde discussie is dat een erg nuttige uitgave: deze aflevering begint met basiscursussen over diafragma, sluitertijd, ISO-waarde en nog veel meer onderwerpen.
- Voorts waren er exemplaren van de fotokrant 'De Stand van het Land.NU', van Gfk DuPho, geregeld door Tom Meerman. Er liggen nog exemplaren in de vensterbank van de bieb.
- Tip, gezien bij de bladenman: een pakket van drie 'oude' afleveringen van SHUTR magazine voor €9,95. Dat is een uitstekend fotomagazine; aanbevolen voor wie wil inhalen...


Tot zaterdag 8 april!

Namens het bestuur,
de voorzitter,
Kees Molders

Read More...
IMAGE Herinneringen
maandag 13 maart 2017

1. Kom naar de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 18 maart. Het moet, gelet op de opkomst van de twee jongste bijeenkomsten, mogelijk zijn om voor de herbenoeming van bestuursleden nu eens in één keer een quorum te halen! Twee keer stemmen in één week, waar vind je dat!! Kom ook meepraten over de koers en activiteiten van de club. Verder staan op het programma de 15-minutenpresentatie door Klaas Dekker, en een terugblik op de portretsessie in de Gelderlandfabriek in november 2016. Voor het programma zie de ledenbrief van 26 februari.

2. We hebben enkele nieuwe leden mogen verwelkomen; het is nu des te meer van belang dat iedereen op de site, achter het wachtwoord, zijn of haar pasfotootje en wat gegevens laat zien aan de mede-leden. In de ledenlijst moeten nog veertien leden de struisvogel vervangen door hun eigen portret. Daarnaast hebben enkele leden hun gezicht half afgebeeld of op kunstzinnige wijze achter een camera of muurschildering verborgen. Artistiek, maar niet echt de bedoeling... Wees hoffelijk naar je clubgenoten en plaats je foto, deze lijst dient om elkaar te leren kennen.

3. Weet je nog? Op 2 april vorig jaar was Jeroen Toirkens bij ons te gast, zie het CFC-blog

Jeroen vertelde honderduit over zijn reizen, onder andere naar de meest noordelijke streken op aarde waar hij de natuur en de nomaden die er in leven vastlegde, samen met schrijver en journalist Jelle Brandt Corstius. Het tweetal gaat weer op reis naar de boreale zone: kijk op de site van dagblad Trouw.

 

Groet en tot zaterdag,

KeesM

 

Read More...
IMAGE Ledenpas Fotobond
donderdag 09 maart 2017

Even opletten:

Tot voor kort kregen we de ledenpas van de Fotobond (waarbij de CFC is aangesloten) jaarlijks van onze secretaris.

Dat werkt nu anders: in de folie waarin je kort geleden het kwartaalblad Fotobond In Beeld geleverd kreeg zit ook een brief met je nieuwe ledenpas! Dus niet te snel weggooien!

Groet

KeesM

Read More...
IMAGE Lebas, Baart, Markerink, Sugimoto
dinsdag 28 februari 2017

 

Op zaterdag 25 februari 2017 organiseerde de Activiteitencommissie van onze Culemborgse Fotoclub Lek en Licht een geslaagde uitstap naar Amsterdam, meer precies: naar Huis Marseille. Daar bezochten we de tentoonstellingen After Baldus - Travels in a Wounded Landscape van Theo Baart en Cary Markerink, respectievelijk Regarding Nature van Chrystel Lebas. En na de lunch trokken velen naar Foam, om daar te kijken naar de Black Box van Hiroshi Sugimoto. Prima opkomst met 29 leden!

Ik heb van de bezoeken een uitgebreide impressie gemaakt. Zoals vaker heb ik die geplaatst op mijn site FotoCode omdat ik daar meer vrijheid in de opmaak heb dan in dit blog.

Veel plezier bij het lezen&kijken,

KeesM

Read More...
IMAGE AAV afdeling Utrecht- 't Gooi
woensdag 22 februari 2017

Afdeling Utrecht-’t Gooi van de Fotobond houdt zijn Algemene Afdelingsvergadering op donderdag 16 maart 2017 om 19.30 uur in Wijkcentrum "De Koppeling”, De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.

De CFC is bij deze Afdeling aangesloten. We zijn uitgenodigd en zullen ook vertegenwoordigd zijn.

De uitnodiging bevat niet alleen de agenda van de AAV maar vermeldt ook een inleiding over Smartphonefotografie door Nico Brons, vanaf 20:15 uur. 

groet,

KeesM

Read More...
IMAGE René van Rijswijk indrukwekkende gast bij CFC
woensdag 08 februari 2017

(foto: Kees Molders)

Het bestuur heeft René van Rijswijk uitgenodigd zijn fotografie te laten zien en een toelichting te geven. In de clubbijeenkomst van 4 februari was hij aanwezig.


René is lid van Polderlicht, de club die vorig jaar bij Foto individueel hoog scoorde. Hij is lid van de BondsMeesterKlasse. Sinds 1992 fotografeert hij en het valt op dat hij bij de beschrijving van zijn hobby-loopbaan de nadruk legt op het kritische karakter van de clubs waarvan hij lid is geweest. Van een kritische benadering leer je, kritiek helpt je verder!


Bij de vertoning van zijn foto’s blijkt dat deze fotograaf voor zijn straatopnamen locaties opzoekt waar de kansen groot zijn en de mensen niet raar opkijken van een persoon met een camera, of waar ze zelfs graag poseren. Waar ‘iedereen’ fotografeert val je als fotograaf minder uit de toon: in de grote stad, een herdenking van de slag om Grolle, de kermis, de kofferbakmarkt, de modder-race.
René zegt dat hij fotografeert ‘wat hij tegenkomt op straat’, veelal in zwartwit. Hij laat mooie foto’s zien van zijn reizen door Hongarije. Mooi verval, mensen in hun dagelijkse beslommeringen; de gezelligheid van het bezoek aan wijnboeren en lieden die zelf hun alcoholische drankjes stoken – waar je blind van wordt als je ze niet aanlengt met water. Soms verpakt hij humor in zijn opnamen, maar gaat niet over de top. Op straat fotografeert hij veelal vanuit de heup. Hij spreekt mensen niet aan om toestemming te krijgen omdat de spontaniteit dan weg is. Hij probeert zich zo onopvallend mogelijk te gedragen, daarbij onschuldig te kijken. Mensen hebben het meestal niet door dat hij fotografeert. Dat voelt wel een beetje sneaky, maar het werkt het best. Hij monteert niet, hooguit verwijdert hij een storend detail; hij knipt en plakt dus geen beelden bij elkaar. Zijn methode om contrastrijke onderwerpen goed te belichten bestaat er in, dat hij de hoge lichten zorgvuldig belicht: de schaduwen zijn eventueel wel terug te halen. Bij de hoge lichten lukt dat niet.


Mensen op straat moeten voor hem wel met iets bezig zijn. Het valt me ook in Renés foto’s op dat dat steeds vaker met de smartphone is, en dat ligt niet aan René ;-)… Toch maakt hij niet alleen straatfoto’s; hij begeeft zich ook in de verstilde ruimte van een begraafplaats, waarvan hij zijn opnamen manipuleert om het emotionele karakter van de omgeving te benadrukken. De grafmonumenten zijn soms oud, beschadigd, overwoekerd; in het buitenland is het – meer dan bij ons – gewoonte om een foto van de overledene in een medaillon op diens graf te zetten. De foto’s krijgen daardoor een nog iets indringender lading, en hoewel je de namen van de doden niet kent worden ze door een oude foto minder anoniem.


Zijn prachtige contrastrijke bloemenfoto’s (voorbeeld) worden uitsluitend bij bestaand licht gemaakt. Geen flitsers dus, wel een statief en een portie nabewerking.


In zijn abstracten en zijn avondfoto’s komen pas voor het eerst echt kleuren om de hoek kijken, net als in zijn Slinkachu-foto’s (miniatuurfiguurtjes in een ‘normale’ omgeving, zie deze site).


Tegen het eind van zijn inleiding vertelt René dat hij machinist is, en in die hoedanigheid lang Rotterdam CS als standplaats heeft gehad. Nu hij daar na dertig jaar weg gaat maakt hij een fotoboek over de architectuur en de reizigers van het nieuwe Centraal Station, als afscheid, om achter te laten.
Hij sluit af met een reeks polaroid-achtige bewerkingen, landschappen met solitaire bomen, waarbij het opvalt dat steeds een zwerm kraaien in beeld is. Die blijken te zijn toegevoegd met een vogelfilter: weer wat geleerd...

Over techniek: bestaand licht, altijd raw, dus in kleur, en dan veelal omzetten naar zwartwit met Niksoftware, waarmee je prachtig ‘controlepunten’ kunt zetten. Luchten worden aangezet in Silver Efex. René wisselt weinig van objectief en gebruikt vaak de groothoek. “Ik ben niet zo thuis in techniek...”

We hebben tijdens de inleiding van René gekeken naar beelden van de beamer. Wie na afloop nog heeft genoten van zijn zwartwit-afdrukken, met rijke diepe zwarten, weet weer even hoe mooi een echt goed gemaakte print is….
Kijk vooral op Renés site bij 500px. De meeste van de getoonde foto’s kun je daar nog eens op je gemak bekijken.


René van Rijswijk is een indrukwekkende ‘gast’ die vooral mooie zwartwit-fotografie heeft laten zien. Wie nog niet nadrukkelijk met de mogelijkheden van zwartwit... Read More...

IMAGE René van Rijswijk te gast
maandag 30 januari 2017

Tijdens de CFC clubbijeenkomst van zaterdag 4 februari 2017 hebben we een gastspreker: René van Rijswijk.

René is lid van Polderlicht, de club die vorig jaar bij Foto individueel hoog scoorde. Hij is ook geselecteerd geweest voor Foto Nationaal. Licht en schaduw, mensen op straat, abstract maar ook architectuur of een combinatie zullen de revue passeren.

Tot zaterdag,

KeesM

 

Read More...
IMAGE TV-tip
maandag 23 januari 2017

1. Gisteren vertelde Lucas de Man in Avro's Kunstuur over drie vrouwelijke kunstenaars. Hij ontmoette daarbij ook Desiree Dolron, die nog tot 14 mei 2017 exposeert in Singer Laren. De uitzending is te bekijken op Uitzending Gemist.

2. Op zondag 29 januari om 17:40 uur op NPO 2 besteedt Avro's Kunstuur aandacht aan (de foto's van) Ed van der Elsken, naar aanleiding van de tentoonstelling De Verliefde Camera in het Stedelijk Museum in Amstedam, 4 februari - 21 mei 2017.

groeten,

KeesM

Read More...
IMAGE Recordbijeenkomst?
maandag 16 januari 2017

Nou dat was me wat, afgelopen zaterdag, 43 leden aanwezig...

Als we een quorum nodig hebben voor bestuursverkiezingen lukt zoiets niet ;-)

Nou was de aanleiding ook een érg goede: de inzending voor de bondsfotowedstrijd werd samengesteld. Er waren 43 inzendingen die alle door Jan Ros en Hans van Weelden werden besproken. Een zeer tevredenstellend aantal; de Duitsers hebben daar een mooi woord voor: rekordverdächtig... Reeds halverwege de bespreking oogstten we complimenten voor het niveau van de inzendingen.

▲Jan Ros en Hans van Weelden▼

Na de bespreking van de individuele foto's zonderden de beide jury-leden zich af om de beste foto's uit de stapel te halen. Jan Ros verzorgde op gedreven wijze de presentatie van de winnaars, hieronder in het klein afgebeeld om de verrassing tijdens de BFW overweldigend te houden:

Als pauzeprogramma hebben we een redelijk levendige discussie gehouden over de vraag wat een goede foto is, en of er wel slechte foto's bestaan. Of sommige foto's wel geschikt zijn voor privé-verzamelen en -herinneren, maar minder voor presentatie op de fotoclub.

We spraken over de basiseisen die je aan een foto kunt stellen (hij moet vakkundig zijn gemaakt), wat een foto naar algemeen gedeelde opvattingen mooi maakt, wat hem daarnaast ook nog spannend of interessant maakt. En of je door oefenen in het kijken naar foto's je smaak kunt verruimen, ongeveer zoals je moet leren olijven te eten, of te luisteren naar Bob Dylan: beide even wennen. Het zou kunnen zijn dat je door het bezoeken van tentoonstellingen en het bekijken van elkaars werk genres of fotografen ontdekt waarvan je niet wist dat ze interessant zijn. Het kán zijn dat het genre of de stijl alsnog niets voor je is, maar dan heb je op zijn minst goed geproefd en iets geleerd.

We trokken geen eindconclusie; de discussie zal bij gelegenheid met verve worden voortgezet.

Vriendelijke groeten,

KeesM

foto's ArnoE en KeesM Read More...
IMAGE Bijeenkomst zaterdag 14 januari 2017
dinsdag 10 januari 2017

 

Op zaterdag 14 januari 2017 komen we weer bijeen in het Weeshuis, Herenstraat te Culemborg, van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Het belangrijkste onderwerp is de samenstelling van de inzending voor de Bondsfotowedstrijd 2017. Neem allen je foto's mee (één of twee). Instructies heb je op de mail.

We verwelkomen de juryleden Jan Ros en Hans van Weelden, die onze meegebrachte kandidaatfoto’s voor de Bondsfotowedstrijd zullen bespreken. Voorts zullen zij de de beste tien foto’s aanwijzen en daarmee de inzending van onze CFC bepalen.

Verder lokken we een levendige discussie uit over de vraag wat eigenlijk een goede foto is.

Tot zaterdag,

KeesM

 

Read More...
IMAGE Natuur in het nieuwe jaar
zondag 01 januari 2017

De eerste foto van het nieuwe jaar is een feit, tot mijn verrassing is het een echte natuuropname geworden.

Meteen ook de laatste ben ik bang, want mijn vrouw vond de camouflagehut in de keuken geen goed idee.

 

Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2017 met veel plezier in de fotografie!

KeesM

Read More...
IMAGE Resultaten Gelderlandsessie
maandag 19 december 2016

Beste leden,

 

De reacties op de portretsessie in de Gelderlandfabriek zijn erg positief, ook van de modellen krijgen we leuke berichten.

Sommige van de deelnemende fotografen hebben hun resultaten rechtstreeks aan de modellen gezonden. Dat is aardig, want dan hoeven de modellen niet te wachtenm op hun foto's. Maar we willen onszelf ook gezamenlijk als club presenteren:

- naar de modellen toe;

- en in een overzicht dat we willen laten zien tijdens een clubbijeenkomst. Daarin wil je toch niet ontbreken!?

 

Daarom het verzoek:

Stuur OOK je resultaten naar ondergetekende, bij voorkeur via WeTransfer.

 

Dank!

KeesM.

Read More...

Foto's van de maand (Winnende foto's)

Welkom: kijk, geniet en laat je inspireren!

Fotoclub Culemborg

Fotobond logo final 500px

Leidraad voor onze vereniging is dat iedereen met plezier in fotografie, beginner of professional, zich bij ons thuis moet kunnen voelen.
We willen een actieve club zijn met veel ruimte voor eigen initiatief van de leden.

Lees meer: Welkom: kijk, geniet en laat je inspireren!